עו"ד מקרקעין – מתי צריך אותו?

מאי 17, 2015

עורך דין מקרקעין – באילו מקרים נזדקק לו? אחד המקרים הקלאסיים בהן רצוי מאד להתייעץ עם עורך דין מקרקעין ונדל"ן הוא המקרה של קניית דירה או מכירת דירה.

רבות נכתב על היות רכישת דירה למגורים אחת העסקאות המורכבות והמשמעותיות שבחיי אדם. היקף הכספים המושקעים ברכישת הדירה והסיכונים הכרוכים בכך, החל מניסוח החוזה בין הצדדים ורישום הערת אזהרה, עבור בקבלת מימון מתאים ורישום משכנתאות, וכלה במסירת בית חלומותיכם לידכם, הופכים עיסקה זו למורכבת ובעלת סיכונים שיש להכיר ולהתגונן מפניהם.

בעת בדיקת הדירה טרם קנייתה חשוב לעמוד על טיב הזכויות שיש למוכר הדירה, שכן בדיני הקניין במדינת ישראל קיימות זכויות שמהוות בעלות או "מעין בעלות". לדוגמא, ישנם דירות ובתים הרשומים בפנקסי רישום המקרקעין ומאידך ישנם נכסים שלבעליהם זכויות חכירה ממינהל מקרקעי ישראל ואינם רשומים בלשכת רישום המקרקעין בהכרח. עורך דין מקרקעין קניית מכירת דירה

בדיקה הכרחית בתהליך הקנייה הינה בדיקה של שיעבודים (למשל, משכנתא) ועיקולים הרשומים על זכויות המוכר והמופיעים בפנקסים ציבוריים שונים דוגמת רשם המשכונות או לשכת רישום המקרקעין. רוכש דירה משועבדת או מעוקלת שאינו מודע לדבר העיקול או השעבוד יכול למצוא עצמו בבעיה במקרה בו לא הוסרו השיעבודים או העיקולים ומשכך, אי אפשר לרשום את זכויותיו.

גם ביקור ברשות המקומית הינו דבר חשוב לשם בדיקת מצבו התכנוני של הנכס. בדיקה זו חיונית לשם חקירה האם בוצעו חריגות בנייה בדירה או אם חלילה מתנהל הליך משפטי בגין אותן חריגות בנייה, האם ניתנו צווים כלשהם כנגד בעלי הדירה וכדומה.

לסיום נציין גם שביקור בועדה המקומית לתכנון ובנייה נדרש לשם בדיקת חבות בהיטל השבחה, שעל פי החוק יש לשלמו בעת מכירת הזכויות בנכס. אמנם לא כל נכס מחויב בהיטל השבחה אך במידה וקיים, לא יועברו הזכויות מהמוכר לקונה אלא לאחר התשלום לרשות המקומית.

לאחר שצלחתם את כל המכשולים שתוארו לעיל, יש אף להביא בחשבון את חבות המס בגין העיסקה.
רכישת נכס מקרקעין מכל סוג שהוא חייבת במס רכישה. היכרות עם חוקי המס היא קרדינלית להצלחת העיסקה שכן ללא אישור רשות המיסים על תשלום המס במועדו לא יועברו הזכויות ממוכר לקונה ועיסקאות מרובות מתגלות כבעייתיות עקב חישוב מס מוטעה.
גם בדיקת חבות המוכר במס שבח הינה חיונית על מנת להבטיח את תשלום המס לשם קבלת אישור רשות המיסים להעברת הדירה לבעלותכם.

-->