לקיחת הלוואה חוץ בנקאית מיידית

דצמבר 8, 2014

מסתמן שינוי בהרגלי הניהול הפיננסי של לקוחות הבנקים בישראל! כ-25% מלקוחות הבנקים לקחו לאחרונה הלוואה חוץ בנקאית מיידית. אז מדוע זה כך?

יותר ויותר צרכנים בישראל מאמצים את הפתרונות הפיננסיים החוץ בנקאיים המוצעים כיום כאלטרנטיבה לבנק. על פי סקר שנערך לא מזמן נמצא כי כ-25% מלקוחות הבנקים בארץ לקחו לאחרונה הלוואה חוץ בנקאית מיידית.

נתון יוצא דופן זה מלמד כי לצרכנים הזקוקים לכסף ממגוון סיבות, קל יותר לקבל הלוואה חוץ בנקאית מיידית. חברות האשראי החוץ בנקאי הלוואה חוץ בנקאית מיידיתמעניקות לצרכן מסגרת אשראי מפתה ויכולת לנהל באופן כמעט עצמאי לחלוטין את ההחזרים החודשיים. תקנות בנק ישראל, המחייבות את הבנקים שלא לאפשר ללקוחותיהם לחרוג ממסגרת האשראי שניתנה להם ואשר נכנסו לתוקפן בשנה האחרונה, רק תרמו לפריחתן של ההלוואות החוץ בנקאיות.

על פי נתוני הסקר, הבנק בו אחוז הלקוחות שלקח הלוואה חוץ בנקאית הוא הגבוה ביותר הינו הבנק הישיר הראשון עם נתון של 33%. אחריו, בנק אוצר החייל עם 30.46% והבנק הבינלאומי עם 27%.

ממוצע הלקוחות שלקחו הלוואה חוץ בנקאית וחשבונם מנוהל בבנק לאומי או פועלים עומד על כ – 22%. השינוי החל בהרגלי ההתנהלות הפיננסית של הצרכנים, הביאה את מרבית הבנקים בישראל להתאמץ ולהילחם על מתן הלוואות ללקוחותיהם וללקוחות חדשים. אנו יכולים לראות היום בכל אמצעי התקשורת את המלחמה העיקשת על הלקוחות כאשר הדבר בא לידי ביטוי בריביות אטרקטיביות יותר, אישור מהיר של ההלוואה, אפשרות לאישור הלוואות מיידיות דרך אתר האינטרנט ותנאי החזר נוחים ועוד.

-->