Tag Archives: עורכת דין טל איטקין

מזונות קטינים – טל איטקין על מה באמת חשוב שתדעו

על פי הדין היהודי חייב אב לדאוג לילדיו ולספק להם את כל צרכיהם הבסיסיים וגם הצרכים הנוספים שיספקו לילדים חיים נורמאלים כשאר הילדים. מזונות קטינים מתחלקים לגילאים ולמעשה יש שוני מהותי בין ילד בגיל ארבע או חמש לבין נער בגיל… לקריאה ...